Teekatendi Augu Sügavuse Mõõdikud

Englo teekatendi aukude sügavuse mõõdikud võimaldavad mugavalt ja kiiresti mõõta katendisse tekkinud augu sügavust katendi pealispinnast lähtudes.  Augu sügavusmõõdikuid on mugav kasutatada ka kruusateede serva-valli kõrguse mõõtmiseks.

Augu sügavusmõõdikute AM- komplekt koosneb vertikaalsest mõõtemoodulist ja kahest rihtlatist, üks pikkusega 0,95 m ja teine pikkusega 1,95 m.

Teekatendi Augu Sügavuse Mõõdikud