EAS Toetus

Englo arenguprogramm, I faas.

Englo OÜ tegevust toetab  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) summaga Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

 

18 kuise projekti eesmärkide hulka kuulub uute seadmete väljaarendamine ja sertifitseerimine, uute toodete tootmiseks ja kvaliteedikontrolliks vajaliku seadmepargi laiendamine, personali koolitamine, uue tootmisjuhi palkamine ja infosüsteemi väljaarendamine, uue müügijuhi palkamine ning turundus- ja müügistrateegiate väljaarendamine ja rakendamine, firma tuntuse ja käibe kasvatamine.

Projekti kogumaksumus on €739.734,00, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt €401.903,70 ja toetus on maksimaalselt €328.830,00.

Address:

Englo OÜ

Akadeemia tee 21/1

Tallinn 12618

Eesti

Kontakt:

Tel: +372 670 2444

E-post: info@englo.ee

www.englo.eu

Registreerige juba täna, et saada viimaseid uudiseid meie toodete ja uudiste kohta